25 Yıllık Tecrübe

Sektörde, öncü, deneyimli ve hızlı çözümler

Hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı çözümlerimiz için, projelerinizi, dosyanızı bize mail olarak gönderebilirsiniz. 

Biz Kimiz?

Yapım işlerinde, bizzat sahadan elde edilmiş 25 yıllık tecrübeye sahibiz. 

Proje, saha, denetim kontrol, hakediş, metraj, mukayeseli keşif konularında, sahanın hem dışında olduğumuz gibi, bir o kadar da içinde olarak, sektörel bazda çözümler sunuyoruz.

2886 sayılı devlet ihale kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu, kat karşılığı sözleşme, özel inşaat projeleri, köprü, sanat yapıları ve bunlarla ilgili, tüm yönetmelik ve tebliğlere göre bizzat uygulama yapmış olduğumuz gibi, edinmiş olduğumuz tecrübeler ile daha geniş kitlelere hızlı, akılcı ve doğru çözümler sunmayı hedefliyoruz.

2886 sayılı kanun, 4734 sayılı kanun ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilmiş ve/veya sözleşme imzalanmış işler için sunmuş olduğumuz hizmetler.

1. İhale öncesi

a. İhale hazırlık dosyası tanzimi, kontrolü.

b. İhale yaklaşık maliyet hazırlığı.

c. İhale güncel maliyet hazırlığı.


2. İhale aşaması

a. İhale takibi.
b. Sınır değer altı savunma dosyası.
c. Sınır değer altı metraj hesabı.
 

3. Sözleşme ve iş yürütme


a. Sözleşme belgeleri tanzim ve kontrolü
b. İdare hakedişleri düzenleme
c. İdare hakediş takibi
d. Mukayeseli keşif
e. Kesin hesap
f. Taşeron hakedişleri


Özel sektöre yapılan veya yapılacak yapım işleri

1. Müteahhitlik yetki belgesi


a. Başvuru öncesi belgelerin kontrolü
b. Müteahhitlik yetki belgesi sınıf tespiti
c. MYB başvuru belgelerinin tanzimi
d. MYB başvuru takibi, kurum ve idare nezdinde tüm aşamaların kontrolü


2. Kat karşılığı ve/veya bedel içeren özel sektör yapım işleri


a. İmar çapı ve eklerine göre taslak projelerin kontrolü
b. Sözleşme ve eklerinin tespiti, sözleşme hususlarının incelenmesi, güncel kanunlara uygunluğunun kontrolü
c. Arsa sahibi ve/veya müteahhit arasında düzenlenecek olan sözleşmenin, karşılıklı isteklere göre sözleşme metninin oluşturulması
d. Sözleşme eklerine uygun olarak yapım işinin her aşamasında, yapı sahibi ve müteahhit adına imalatların ve yapı malzemelerinin kontrolü
e. Müteahhit ve taşeron hakedişlerinin sözleşme ve fiili ilerlemelere göre düzenlenmesi


3. Münferit çözümler


a. Proje bazlı çözümler
b. Proje ve/veya yerinde ölçüm ile imalat tespiti, metraj ve hakediş düzenlemesi
c. Anlaşmazlıkların çözümü, ombudsmanlık
d. Güncel maliyet hesapları